Na blog

Nový katastrálny zákon zrýchli kúpu a predaj nehnuteľností

Pozitívne zmeny pre všetkých našich klientov – predávajúcich aj kupujúcich – prináša návrh nového zákona o katastri nehnuteľností. S účinnosťou od 1. januára 2016 sľubuje predovšetkým zrýchlenie, ale aj zjednodušenie a skvalitnenie postupu pri registrácii nehnuteľností. Ďalšou podstatnou zmenou by malo byť zvýšenie komfortu pri prístupe k údajom evidovaným v katastri nehnuteľností. Aké novinky by nám teda katastrálny zákon v roku 2016 mal priniesť? Vybrali sme pre vás tie najzaujímavejšie zmeny.

 1. Skrátia sa lehoty v katastrálnom konaní.
 • pri urýchlenom konaní o návrhu na vklad sa lehota na rozhodnutie skracuje z 15 na 10 dní,  pri zmluvách vo forme notárskej zápisnice alebo zmluvách autorizovaných advokátom z 20 na 15 dní,
 • lehota na vykonanie záznamu, ak bol podaný v elektronickej forme, sa skracuje zo 60 na 30 dní,
 • pri konaní o výmaze záložného práva Okresný úrad vykoná záznam do 5 pracovných dní (dnes 60) odo dňa začatia konania o výmaze záložného práva.

 

 1. Zmenia sa niektoré poplatky za služby katastra
 • poplatok za štandardný výpis sa nemení, ostáva 8 EUR,
 • návrh na začatie konania o vklade nehnuteľnosti do katastra sa poplatok zvýši o 4 EUR (70 EUR), pri žiadosti o urýchlené konanie sa poplatok zníži o 6 EUR (260 EUR),
 • poplatok za vydanie nového druhu výpisu z listu vlastníctva a to s chronológiou zmien, je stanovený na 25 EUR,
 • zavádzajú sa niektoré nové poplatky za nové typy služieb a výpisov, v prípade využitia možnosti elektronického podania sa ale cena poplatkov znižuje o polovicu.

 

 1. Rozšíria a zrýchlia sa možnosti prístupu k údajom evidovaným v katastri nehnuteľností.
 • elektronické služby katastra nehnuteľností a poskytovanie údajov z katastra budú na centrálnej úrovni v rámci celého územia Slovenskej republiky,
 • údaje bude môcť Ústav geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) poskytovať prostredníctvom okresného úradu, alebo prostredníctvom právnickej osoby zriadenej ÚGKK SR, alebo prostredníctvom osvedčujúcej osoby (integrované obslužné miesta),
 • elektronickou cestou bude možné poskytovať údaje z katastra použiteľné aj na právne úkony,
 • právna úprava naďalej umožňuje poskytovať bezodplatne informatívne údaje z katastra prostredníctvom kataster portálu.

 

 1. Posilnia sa kompetencie Ústavu geodézie, kartografie a katastra SR
 • v prípade pochybností o predmete katastra sa uskutoční rozhodovanie na centrálnej úrovni, čím sa zabezpečí jednotný prístup a evidencia nehnuteľností v rámci celého územia Slovenskej republiky.

Nám sa tieto zmeny, predovšetkým skrátenie lehôt na jednotlivé úkony súvisiace s kúpou a predajom nehnuteľnosti, páčia.

A čo vy, našli ste si svoje nové bývanie už teraz alebo si ešte dáte čas a vyskúšate, či rok 2016 prinesie nový zákon a s ním sľubované skvalitnenie a zrýchlenie práce katastra? Akokoľvek sa rozhodnete, v našej realitnej kancelárii budeme brať predaj alebo kúpu vášho bývania osobne, odborne a k vašej najvyššej spokojnosti.

Hl. obrázok zdroj: hcdizajn.sk

Koľko stojí môj byt
Získajte bezplatné profesionálne ohodnotenie Vašej nehnuteľnosti

Chcem zdarma cenovú analýzu

B.S.B.A. Matej Kucharič

Pôsobím v realitnom biznise od roku 2006. Začínal som ako realitný agent, v súčasnosti vediem tím MAGNUM Real. Rád prinášam a zavádzam novinky do portfólia našich realitných služieb. Som fanúšik a rekreačný hráč beach-volejbalu.

Diskusia

Pridaj komentár

Podobné články autora

Oplatí sa investovať do nehnuteľnosti v prímorských lokalitách?

Prečítať článok

Ako nájsť najlepšieho realitného makléra v Bratislave: Kľúčové faktory pri výbere profesionála

Prečítať článok