Na blog

Daň z nehnuteľnosti 2017

Blíži sa koniec januára a s ním aj posledný termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti. Preto ak ste sa v roku 2016 stali vlastníkom, správcom, dlhodobým nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo vám zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, ste povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností. Musíte tak urobiť do utorka 31. januára 2017, vrátane.

Pokiaľ u vás v roku 2016 nenastali žiadne zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, priznanie nepodávate a správca dane vám vyrubí daň z nehnuteľností na rok 2017 podľa stavu z ostatného daňového priznania. Ale výška dane nemusí byť v rovnaká ako v minulých rokoch. Niektoré obce, mestá, mestské časti sa totiž rozhodli zvýšiť daň z nehnuteľnosti. Napríklad daň za podnikateľské priestory v bytových domoch v bratislavskom Starom Meste sa zvýšila takmer na trojnásobok a najväčší nárast dane za podnikateľské priestory čakajte v Novom Meste nad Váhom, je to nárast až o 332 %.

Rozhodujúci pre povinnosť podať daňové priznanie nie je dátum podpisu kúpnej, predajnej, darovacej zmluvy, ale dátum povolenia vkladu alebo zmeny katastrom nehnuteľností. Daňové priznanie podáte v obci, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza, teda nie v tej, kde máte trvalé bydlisko, alebo sídlo.

Správca dane vám následne pošle do konca mája výmer s výškou dane. Tú potom treba zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Nemáte čas alebo chuť zaoberať sa ďalšími papierovačkami v súvislosti s vaším novým bytom, domom, pozemkom, podnikateľským priestorom? Naši realitní makléri, ktorí pri vás stáli počas celého procesu kúpy nehnuteľnosti, Vám pomôžu aj v tejto oblasti.

Koľko stojí môj byt
Získajte bezplatné profesionálne ohodnotenie Vašej nehnuteľnosti

Chcem zdarma cenovú analýzu

B.S.B.A. Tatiana Kucharičová

Už 13 rokov pre mňa reality nie sú práca, ale životný štýl. Viesť a zdokonaľovať MAGNUM Real mi robí radosť. Som mama a podnikateľka, práve preto rozumiem potrebám každého klienta.

Diskusia

Pridaj komentár

Podobné články autora

Ako si vybrať investičnú nehnuteľnosť na prenájom v Bratislave

Prečítať článok

Aké je to byť realitný maklér

Prečítať článok