Na blog

Deň D, preberanie nehnuteľnosti

Hľadanie nehnuteľnosti niekedy ide ako po masle, inokedy to môže byť náročnejšia skúsenosť. Ale ak sa už definitívne pre nejakú nehnuteľnosť rozhodnete, bude vás čakať dôležitý deň, a to deň preberania nehnuteľnosti. Dobrá príprava vám pomôže bezproblémovo uzavrieť nákup nehnuteľnosti a ušetrí vám budúce možné komplikácie. A hlavne vám zabezpečí pokojné a bezproblémové užívanie vašej novej nehnuteľnosti.

Profesionálna realitná kancelária vás na bezproblémové preberanie vie pripraviť. Naša realitná kancelária MAGNUM Real pripravila a používa pre svojich klientov informačný formulár, ktorý obsahuje všetky relevantné a dôležité skutočnosti, ktoré je treba počas procesu preberania nehnuteľnosť vyriešiť.

Pri preberaní je jednou z najdôležitejších častí kontrola, či je nehnuteľnosť v stave, aký bol dohodnutý v uzatvorenej zmluve. Skontrolujte, či je dom či byt v takom stave, ako bol pri obhliadke. Ak ste sa s predchádzajúcim vlastníkom dohodli, že niečo má byť opravené, skontrolujte, či k oprave skutočne došlo. Všetky vady bytu by mali byť popísané už v zmluve. V prípade, ak je súčasťou predaja aj vybavenie a nábytok, skontrolujte zoznam podľa zmluvy.

Nezabúdajte ani na praktické záležitosti. Vypýtajte si od pôvodného majiteľa všetky dostupné záručné listy a návody k elektrickým spotrebičom. Ak byt v nedávnej dobe prešiel rekonštrukciou, vyžiadajte si s ňou súvisiace doklady, vrátane kontaktov na remeselníkov a firmy, ktoré rekonštrukciu realizovali. Veľkou výhodou pri prípadných budúcich opravách je, ak si predchádzajúci majiteľ odložil rezervné dlaždice, kachličky, parkety, dosky plávajúcich podláh a podobne. Informujte sa tiež, ktorá pivničná kobka patrí k bytu, ako prebieha upratovanie spoločných priestorov, ale spýtajte sa aj na to, kde si obyvatelia domu odkladajú bicykle či kočíky.

Nemenej dôležité je aj nahlásenie zmeny vlastníka u sieťových operátorov a správcu bytu. Niektoré bytové správcovské spoločnosti disponujú aj vlastným tlačivom. Od konkrétneho správcu tiež záleží, či je pri preberaní potrebný len nový majiteľ alebo sa vyžaduje aj prítomnosť pôvodného majiteľa. Zmenu vlastníka a aktuálnu hodnotu merača je potrebné nahlasovať u dodávateľov vody a kanalizačných služieb, elektrickej energie a plynu. V súčasnosti je už možné väčšinu zmien u sieťových operátorov nahlasovať telefonicky resp. e-mailom, každopádne odporúčame overiť si následne prijatie žiadostí.

Po úspešnom prebratí nehnuteľnosti nezabudnite na nahlásenie trvalého pobytu na miestnom úrade. Potrebujete k tomu doklad o vlastníctve nehnuteľnosti v podobe originálu výpisu z listu vlastníctva alebo rozhodnutia o povolení vkladu. Prihlásením sa na novej adrese vám automaticky zaniká predchádzajúci trvalý pobyt a, samozrejme, vzniká daňová povinnosť z vlastníctva nehnuteľnosti v mieste nového bydliska.

Zastavme sa ešte pri rozdieloch medzi preberaní domu a bytu. Preberanie domu si vyžaduje viac pozornosti. Špeciálne pri novostavbách a rekonštrukciách mladšieho dáta si nezabudnite vyžiadať kolaudačné rozhodnutie, povolenia, posudok statika a vôbec dokumentáciu k stavbe. Vyžiadajte si plány stavby, ak sú k dispozícii. Táto dokumentácia vám môže zásadne uľahčiť život v dome a prípadné opravy v budúcnosti. Ideálom je stav, keď majiteľ odovzdá aj fotodokumentáciu k zrealizovaným stavebným

postupom, resp. opravám – rozvody káblov, elektroinštalácie, rúr a podobne. V prípade, že nehnuteľnosť disponuje záhradou, skúste si od predchádzajúceho majiteľa zaistiť plán zavlažovania, plán výsadby, …

A nakoniec špeciálna kategória, a to zoznámenie sa s novými susedmi. Hlavne v prípade rodinných domov so spoločnými stenami, spoločným dvorom, spoločnou prístupovou cestou k pozemku alebo prístupom k časti svojho pozemku cez cudzí pozemok využite čas preberania nehnuteľnosti a prítomnosť pôvodného majiteľa na jednoduchšie nadviazanie vzťahov s ľuďmi vo vašom novom okolí. V prípade bytu sa informujte, kto je domovým dôverníkom a akým spôsobom prebiehajú domové schôdze. Tiež sa informujte, aké investície a zmeny sa plánujú vo vašom novom bytovom dome, aby ste na ne boli pripravený.

Dúfame, že vám naše rady pomôžu a vy si budete môcť naplno a bezproblémovo užívať vaše nové bývanie.

Koľko stojí môj byt
Získajte bezplatné profesionálne ohodnotenie Vašej nehnuteľnosti

Chcem zdarma cenovú analýzu

B.S.B.A. Tatiana Kucharičová

Už 13 rokov pre mňa reality nie sú práca, ale životný štýl. Viesť a zdokonaľovať MAGNUM Real mi robí radosť. Som mama a podnikateľka, práve preto rozumiem potrebám každého klienta.

Diskusia

Pridaj komentár

Podobné články autora

Ako si vybrať investičnú nehnuteľnosť na prenájom v Bratislave

Prečítať článok

Aké je to byť realitný maklér

Prečítať článok