HOMESTAGING 3i Bytu, Lovinského ulica, Staré Mesto, BA I